Grav markerad av sten/block
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Rest sten, 0,9 m h, 0,95 m br och 0,25 m tj (?-330cg). Närmast rektangulär genomskärning och avsmalnande uppåt. æcg om stenen är en sentida grävd grop 1x1 m och 0,3 m dj. Intill och æcgom nr 1 är: 2) Rest sten, omkullfallen, 1,3 m l, 0,5 m br och 0,6 m tj. Stenen har troligen varit rest, fallit mot ?cg. 30 m NÖom nr 1 är: 3) Rest sten, 0,25 m h, 0,25 m br och 0,1 m tj. Lutar mot VSV. 4 m NÖ om nr 3 är: 4) Rest sten(?) 0,4 m h, 0,4 m br och 0,25 m tj. Lutar mot VSV. 0,5 m N om nr 4 är: 5) 0,3 m h, 0,7m br och 0,3 m tj. Stenen har möjligen varit rest, nu omkullfallen. 12 m NÖ om nr 5 är: 6) Rest sten, 0,4 m h, 0,55 m br och 0,2 mtj (Ö-V). Enligt Evert Hellkvist, Lunnagården benämnde förre ägaren av Lunnagården denna kulle som gammal begravningsplats. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Krön av åsrygg (NNÖ-SSV). Skogsmark, ekskog.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden