Ragnvaldsgrav, Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättning, enligt excerpt förstörd gånggrift, nu närmast rund,8 m diam och0.3-0.4 m h. Övertorvad, med i ytan enstaka stenar, 0.2-0.3 m st.Ytan är någotsmågropig och kanterna är helt kringskurna genom odling. Över lämningen går enstenmur (N-S). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Sahlström Gudhems härad nr 17. -- Sahlström inv. À5 nr 11, ATA.--Hilteling resa ²8, Andreas Timberg beskr. över Dala. -- Sahlström inv. ¿0 nr38 orig. ATA. -- Sahlström VFFT ¿5 (Sm ¨).,Genomskärs av stenmur N-S, 12 m N om väg (Ö-V).,Svag förhöjning i N-sluttande låglänt moränmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2896 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden