Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fyndplats för urna av brun lera, tummad, ojämn tjocklek, delvislerslammad på utsidan, för övrigt ganska finkornig magring.Storlek se skiss! Fornsakssamling i Torestorp bygdegille. Mycketungefärligt läge. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden