Rörslunda kulle, Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Rest sten, sandstenshäll, 0,7 m h, 0,7 m br (NÖ-SV) och 0,25m tj. 9 m Ö om nr 1 är: 2) Stensättning?, närmast rund 5 m i diamoch 0,1-0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka, 0,2-0,6 m st stenar. I mittpartiet är en troligen rest sten 0,4 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,3 m tj av sandsten. Lutar kraftigt åt N. I V kanten är möjligen en åt Ö kullfallen sandstenshäll, 0,9x0,5 m (N-S) och 0,2m h. Odistikt och ej helt säker fornlämning, som dock måste varaanlagd i detta läge. Beväxt med lövsly. Denna plats omtalas av Hilfeling ²8 "Mellan de första husen i Sätuna by till höger (hankom från S), på en större kulle tycktes en owale stensättning vara af 45 alnars längd och 17-18 alnars bredd med 2x3 stenar i mitten". Hilfeling menar antagligen en oval krets av resta stenar när han skriver oval stensättning. Enligt B Blomberg (Broddetorps pastorat À9) har en odling funnits på kullen i senare tid, som orsakat att stenarna bortförts. Han omtalar vidare att ungdomen förr brukat elda påskeldar på kullen, som benämnes Rörslunne kulle.Blomberg omtalar vidare att när torpstället vid kulles V sida, intill landsvägen byggdes så påträffades en mängd kol och aska. Ikullens V sluttning är på en avsats en åkeryta, omgiven av stenhägnader. I sluttningen i NV-N-Ö är ca 25 potatisgropar 2-3 m diam(ofta något ovala) och 0,2-0,7 m dj. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,D Melin ATA 5ò/À7 nr 24.,Krön av hög, storhögsliknande moränkulle, vars svagt kupiga ovanyta är 15-20 m diam. Skogsmark - hagmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2272

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden