Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fyndplats för slipsten, lårbens- format, 22 cm.l., 8 cm.br. och 5cm.tj. Förvaras hos S-O Karlsson, Backatomten OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Svagt Ö- sluttande moränmark. Åker.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden