Röse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Röse, 15 m diam och 1 m h. Delvis övermossat. Stenarna äro 0,3-0,4m st, delvis skarpkantade. Enstaka stenar äro intill 0,8 m st. Icentrum är en grop 1,5 m diam och 0,5 m dj. I SSÖ är sten utrivenur röset. Runt fornlämningens kant växa flera enbuskar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Sjögren m fl Sverige, del IV, Á3, sid 331.,Ca 35 m V om triangelformad åkers spetsigare hörn.,Krönet av bergrygg (VSV-ÖNÖ).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden