Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fyndplats, för 2 skafthålsyxor, õ mm l, 75 mm br och 75 mm h medhål 23 mm. Något vittrade, speciellt den förra. Ägare: ErikJohansson, vånga 12:5, 12:7. Yxorna är ej hittade samtidigt ochej på exakt samma plats. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Flack åker.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2848 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden