Koppardammen, Dammvall
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Damm, ca 10 m diam, till största delen igenfylld och bevuxen medvidebuskar. Fordom sträckte den sig över vägen och ett stycke uti åkern. Enligt traditionen skall frun på Bronäs vid danskarnashärjningar under ?0-talet ha gömt sina kopparkärl ochdyrbarheter i denna damm. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,110 m Ö om åkerkant och omedelbart S om väg.,I skogskant vid väg.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden