Naturföremål/-bildning med tradition
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Flyttblock, 5x4,5 m (N-S) och ca 2,7 m h, nämast romboid bottenform. Granat-amfibolit med enstaka uppstående fältspat ådror (basisk bergart), diagonalt på S sidan är ett infält band ca 0,1 m br av avvikande röd mineral, pegmatitgång med vittrad kalifältspat. Enligt traditionen skall stenen kastats av ett troll, som inte tålde att höra kyrkklockorna, från Lugnåsberget mot Leksbergs kyrka. Det röda bandet skall vara ett märke efter trollets röda strumpeband som användes vid kastet. Informanten är aktiv i Ullervad Leksbergs hembygdsförening. Uppgifter om mineral i flyttblock lämnad av geolog.,Ca 50 m NNV om väg E20.,Flyttblock i flack åkermark.,Enligt traditionen skall stenen kastats av ett troll, som inte tålde att höra kyrkklockorna, från Lugnåsberget mot Leksbergs kyrka. Det röda bandet skall vara ett märke efter trollets röda strumpeband som användes vid kastet. Informanten är aktiv i Ullervad Leksbergs hembygdsförening. Denna tradition har berättats i samband med att rätt plats för stenen markerats. Tidigare har traditionen nedan nedtecknats i samband med inventering Æ6. Om detta block säger traditionen: att en jätte inte kunde med att höra kyrk-klockorna från kapellet vid Tidanån. Därför knöt han sitt röda strumpeband runt stenen och kastade denna mot kapellet, men stenen nådde ej ända fram. Sagesman är en äldre ortsbo i Karleby by.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden