Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Bebyggelselämningar, sentida torp. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Intill väg.,Plan moränmark, skogsmark (Lövskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2848 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden