Stenkrets
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Domarring, 6,5-7 m diam, bestående av 7 stenar på 3 m avstånd,av vilka 5 tydligt står på kant. Stenarna äro 0,4-0,6 m h, 0,6-1m br och 0,3-0,5 m tj. 1 m S om mitten är en toppig sten, 0,2 m hoch intill 0,4 m st. Sannolikt en gränssten. I NÖ är en sten ijordytan. Bevuxen med 1 tall. 2 m 290cg om nr 1 är en gränsplint.(12 m NÖ om domarringen är några stenar (halvcirkel) 0,4-0,8 mst. Av ägaren benämnda "spöstenarna", vid vilka spöstraff hautdelats). 3 m NÖ om nr 1 och Ö-NÖ om sämre körväg, skogsväg är2) Domarring(?) 5-6 m diam, bestående av ca (6) 7 stenar ett parövervallade 0,7-0,9 m l, ca 0,5-0,6 m br synliga i den lerigaytan. Intill och NÖ om nr 2 är 3) Domarring(?) ca 5-6 m diam,bestående av 9? stenar 0,7-1 m l, 0,5-0,7 m br och 0,2-0,4 m h =tj?, överväxt och täckt av granar och ris. 3 m ÖSÖ om nr 1 är ettpaar stenar ca 1,5 m från varandra, ca 0,5 m l, rest avstenmitthög? av små resta eller ställda stenar? 25 m N 15cg Ö omnr 1 är en stensättning(?) 7 m diam, 0,1 m h övertorvad medenstaka 0,2-0,5 m st stenar i ytan. Ö delen skadad. På ömse sidorom brukningsvägen är talrikt med potatisgropaar. Markytan Ö om nr1 är ställvis kringrörd och ojämn. OBS! Invid en av stenarna (nr1) är ett jordgetingbo! Besiktningen avbruten. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Sahlström, nr 1. Inv À3, ATA. Olof Henricson: Stora Wånga -Vångastudier s 40. T J Arne reserapport ATA Dnr É2/À3Skaraborgsbygden IV, Á1, s 381.,Krön av flack moränrygg. Skogsmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden