Hällristning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Älvkvarnsförekomst?, 0,4x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 älvkvarnar4-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Otydliga. Belägna i NV delen och iNV sluttning av ett block ca 2,5x2 m (NV-SÖ) och intill 1,5 m h.Något otydliga och osäkra. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Ö-sluttande silurmorän. Betesmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden