Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättning, platsen för, undersökt och borttagen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Rapport 7075/63 ATA.,I svag moränsluttning mot SÖ, hagmark, betesmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden