Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stensättning, rund, 19 m diam och 1 m h. Delvis övermossadfylln ing av 0,15-0,6 m st stenar (vanligen 0,2-0,4 m st). Ikanterna ä r en del odlingssten påförd. Beväxt med 3 askståndoch 1 rönnstån d, samt belamrad med en del ris. Materialet ärpåfallande jämstor t och hela ytan är plan, vilket bör tala förfornlämningskaraktär . Dock osäker men bör skyddas. Intill och Vom nr 1 är: 2) Fyndplats för 9 flintavslag av vit och gråsydskandinavisk flinta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Hela impedimentet.,Svag moränrygg (35-ëcg). Impediment i åkermark. Nivå ?-? möh.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden