Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stensättning, rund, 15 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med i ytan flertal 0,2-0,4 m st stenar. På ytan är en del lös odlingssten. Lämningen är tämligen hårt kringskuren av odling. I skärningensyns, särskilt V-S med pågående plöjningsskador, fyllning av jord och 0,1-0,3 m st rullstenar över 0,2 m silurmorän. Stensättningen har troligen varit avsevärt större, minst 20 m diam. Ca 20 m ªcg om nr 1 var: 2) Stensättning nu helt borttagen, sannolikt utplöjd ned i underliggande mark. Intet synligt i åkern. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Hela impedimentet.,Krön av moränhöjd. Åkermark. Nivå  -¥ m ö h.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden