Stenkrets
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Domarring, 10 m.diam. av 8 (ursprungligen troligen 11)kullfallna 1 - 15 m.st. stenar. Bevuxen med lite aspsly.Avstånden är 3 - 4 m. 5 m. SV om nr 1 är : 2) Domarring, 6m.diam. av 7, 0,5 - 0,7 m.st. stenar, samtliga kullfallna.Bevuxen med ett tiotal enar. Avstånden är 1,5 - 2 m. 1 m. ÖNÖ omnr 2 är : 3) Stensättning, rund, 7 m.diam. och 0,4 m.h. Delvidövertorvad fyllning av 0,5 - 1 m. st. stenar. I mitten är svagsvacka 1,5 m.diam. och 0,1 m.dj. Bevuxen med fyra enar. 6 m. NVom nr 3 är : 4) Stensättning, rundad, 7 m.diam. och 0,4 m.h.Delvis övertorvad fyllning av 0,3 - 0,5 m.st. stenar. I NV delenär svag svacka 3 x 1 m. (NÖ-SV) och 0,1 m.dj. Bevuxen med treenar samt ett tiotal unga aspar. Intill och delvis under NV om nr2 är : 5) Stensättning ? rund, 5 m.diam. och 0,1 m.h. Övertorvad.Mot S är begräns- ningen helt klar. V om nr 1 är någraklumpstenar, 1 m.l., som möjligen kan vara rester av endomarring, området där de ligger är omrört. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Nr 4) 13 m. 110 gon om hörn av åker - sämre traktorväg.,Krön av mycket liten moränrygg (ÖNÖ-VSV) i sedimentmark.Igenväxande betesmark. Löv- och enbuskvegetation.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden