Vägmärke
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Väghållningssten, gråsten, 1,1 m h, 0,6 m br (Ö-V) och 0,2-0,4 mtj. På S sidan är inhugget: "WÄSTRA KÄRRS VÄ" Stenen stårtroligen ej på ursprunglig plats. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,12 m Ö om grusväg (N-S).,S-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2240

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden