Fångstgrop
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fångstgrop, 6 m.diam. och 1,7 m.dj. Vall runt kanten 2 - 3 m.br.och intill 1,2 m.h. I gropen är odlingssten ilagd, varför djupetursprungligen varit större. I S kanten växer 1 tall. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Åkerholme i S delen av lerslätt. (hagmark).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden