Vägmärke
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Milstolpe huggen kalksten, 1,4 m h, 0,6 m br (370-ªcg) och 0,15m tj. Inskrift under Carl XII:s krönta spegelmonogram: " 1 MIILª7" Postament av sten, kallmurat, kvadratiskt, 2x2 m, 0,8 m h. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,1 m 70cg om väg (370-ªcg).,Plan moränmark, vägkant. Skogsmark. Granplantering med sly.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden