Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättning, rest av, rund, 4 m diam och 0.3 m h. Fyllning av0.2-0.5 m st stenar, något övertorvad sekundärt. En del sten ärutslängd runt om, sannolikt har anläggningen ursprungligen varitnågot större.Bevuxen med en bergtall och ett flertal krypande enbuskar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,N kanten av krönet på större bergrygg (NNV-SSÖ) med berg i dagen.Ljungmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2800 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden