Hög
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Hög, delundersökt, ursprungligen rund, ca 40x35 m (Ö-V), och1-1.5 m h. Mycket oklar begränsning pga att högen tidigare varituppodlad, nu gränsbevuxen men kringplöjd, så att anläggningennärmast har trekantig form. I SSV har en del av högenundersökts, där är nu en cykelväg. Enligt Ä5 års inv. haruppgift givits om att högen uppodlats "i manna minne". Hofbergsreseberättelse uppger en hög "NÖ om säteriet", vilket kanmotsvara denna. Inför dragning av riksväg ? och cykelväg jämtedenna, gjorde RAÄ - UV-väst Æ4 en undersökning av högenssydligaste del samt provytor på en 700 m l sträcka. Resultatetblev ett antal härdar samt fynd av keramik, flinta, brända benoch kol. C14 dateringar av två anl. gav y.br.å. samt förrom.jä.å. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Gbg.inv. nr 23 - - RAÄ-UV-väst rapport Æ4 - - Hofbergsreseberättelse - - namnet ffinns på karta från ©2, kopiera påNordhallands hbf,3 m NNÖ om cykelväg.,Krön av drumlin (ÖNÖ-VSV). Åkerimpediment.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2800 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden