Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stensättning?, närmast rund, 4 m diam och 0.1-0.2 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0.1-0.2 m st. I N och Vkanten ett par större block, ca 1 m st. Ytan lutar åt N och ärojämn. Oklar begränsning. Sannolikt naturbildning.Kraftigt gräsbevuxen.50 m VSV om 1 är:2) Stensättning?, närmast rund, 5-6 m diam och 0.1-0.2 m h.Övertorvad med i ytan mycket få stenar 0.1-0.2 m st. Ytan lutaråt V. Utgörs av oregelbunden grästorv på bergskrönet, med ojämnyta och difusa kanter.Beväxt med en enbuske. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Krön och avsats av moränbunden bergrygg. Hagmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden