Hög
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Hög, ungefärlig plats för, borttagen vid nyodling À0. Därvidpåträffades en tutulus av brons, som inköptes av Göteborgsmuseum(?). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Gbg.inv.À0 nr 12,Avsats i SSV-sluttningen av moränrygg (VNV-ÖSÖ) med anslutandesediment mark. Åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2816 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden