Hög
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Hög, 18 m diam och 2.5 m h. Avplanad topp, ca 7 m diam.I NV delen en svacka 5x2 m (NV-SÖ) och 0.2-0.3 m dj. I övrigtflera mindre ytskador bestående av smågropar samt ett flertalgrävlingsgryt ed. Runt kanterna påförd odlingssten ochjordmassor varför begränsningen ställvis blir något oklar.Bevuxen med en mängd lövträd och buskar.Ca 30 m VSV om nr 1 är:2) Hög, borttagen. En otydlig och odistinkt förhöjning i åkernsyns på platsen.Enstaka flintavslag påträffades högarna och även på nr 2. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Ewald 62 & 64. - - Ekelund 24:1. - - Ewald: Fasta fornminnen iHöks hd, nr 62-64. À8.,Flack avsats i svagt S-sluttande sandmark. Åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2816 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden