Blästbrukslämning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Slaggvarp, ca 5 m diam och 0.2-0.3 m h, övertorvad. Slaggen ärbrunsvart, fluten, blåsig och pipig.Bevuxen med fyra tallar och en enbuske samt en granplanta.Omedelbart SV om nr 1 är:2) Ugnslämning (?). Inom ett område 2x1 m (NV-SÖ) finns ca sjustenar 0.2-0.7 m st och på och mellan dem finns slaggklumpar.Slaggen är brun-svart, fluten, blåsig och pipig. Anläggningen ärövermossad och har en övermossad myrstack i S.3 m N om nr 1 är:3) Ugnslämning (?). Inom ett ca 1.5 x1.5 m st område ligger ensamling stenar 0.2-0.8 m st. Enligt föregående inventering Ä7skall här slagg ha hittats. Vid besiktningstillfället Æ5hittades dock ingenting.Bevuxen med två tallar och två björkar.Vid provstick hittades några kolbemängda ytor. Eventuellakolningsgropar? OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Ekelund, G. Inventeringen Â2, nr 5.,NNV-sluttning av låg moränhöjd. Skogsmark (mestadels tallskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden