Hägnad
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fossil åkermark, bestående av 4 åkerytor, 10-70 m l (huvudsakÖ-V) och 5-15 m br. De begränsas i N delen av en terrasskant,0.4-1 m h. Den S delen begränsas av åkerhak.Området beväxt med gles lövskog samt lövsly. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,N-sluttning och avsats i mindre höjdsträckning på N-sluttning avHallandsås. Skogsmark (blandskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2808 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden