Boplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Boplats med ungefärlig utsträckning, 120x60 m (NNV-SSÖ).På platsen hittades några kärnor, ett flertal delar av spån, ettpar skrapor (?), samt en mängd flintavslag.Inom boplatsområdet har tidigare hittats bla en grovt slagenflintyxa, brun.Se skiss i inv handlingarna.Ytterligare fynd har gjorts på gården, se RAÄ-nr 85. Tillägg Dnr 321-4324-È5: Fyndlista över tillvarataget material finns i rapporten. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Göteborgsinv nr 86. ¿7.,Klotz, Eva. È5. Rapportsammanställning över tillvarataget material från fornminnesinventeringen Æ8 i Hanhals socken, Halland. RAÄ. RAÄ Dnr 321-4324-È5.,S-sluttning, nedanför en terrassliknande formation, Ö ombäckravin. Åker.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2800 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden