Hög
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Hög, rund, 9 m diam och 0.5-1 m h. I ytanenstaka stenar, 0.2-0.5 m st. Strax ÖNÖ om mittenen grop, 2.5x1.5 m (NNÖ-SSV) och 0.8 m dj. I SSOär högen delvis skadad intill 0.8 m dj. I Vligger en del stenar, troligen från fyllningen. ISV ligger en del ris påfört. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,SV-delen och krön av bergrygg (SV-NO).Skogsmark (lövskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2800 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden