Boplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Boplats?, ca  x120 m (NV-SÖ),begränsad mot NO av åkerkant mot betesvall.Inom området iakttogs sparsamt medflintavslag, varav 7 tillvaratogs. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,ATA dnr 321-429-È0,Krön och Ö-sluttning av flack ås.Åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2808 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden