Boplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Boplatsområde, ca 500xÈ-300 m (NÖ-SV). I den klent beväxtamarkytan iakttogs i NÖ delen (krönets V del) ett parflintavslag, i V delen ett spånfragment av flinta samt enstakaskörbrända stenar.Osäker eventuell utsträckning åt Ö och SÖ. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Krön och avsatser av flack moränrygg. Åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden