Fossil åker
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca100x25-75 m (Ö-V), med ett 10-tal iakttagna röjningsrösen. Dessaär närmast ovala eller oregelbundna, 3-4x2-3 m st och 0.2-0.5 mh, kraftigt övermossade.Området utgör sannolikt den sista resten av ett störresammanhang, omedelbart V om området ansluter en anlagdgräsmatta, röjt och delvis bebyggt åt N.Ca 100 m S om området är en grustäkt el dyl. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Ca 100 m S om Ekerödsrasten.,Flack S-Ö-sluttning. Skogsmark (hygge).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden