Vilniaus vyskupo augziliaro Andriaus Cholonievskio antspaudo spaudas
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Lietuvos dail?s muziejus / Lithuanian Art Museum

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

800 x 646

COURTESY

Museu

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

lithuania