Bostäder
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Sörmlands museum

Nyköpings kommun gav under sen-sommaren È9 Sörmlands museum i uppdrag att utföra en kulturhistorisk dokumentation av Brunsta gård. Målet med uppdraget var att dokumentera de tre byggnader som var tänkta att säljas och flyttas inför planerad exploatering av marken. Arbetet har utförts av byggnadsantikvarierna Dag Forssblad och Eva Sundström under perioden augusti till december år È9. Arbetet resulterade i rapport È9:7 Fler foton finns - se fotoprotokoll.,Brunsta gård från nordväst. Ännu kan något av gestaltningen hos apotekare Johan Henrik Reichenbachs lantgård från slutet av ª0-talet upplevs på platsen.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

822 x 617

COURTESY

Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden