SLM R68-82-3
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Sörmlands museum

Takomläggning av Tovastugan, våren Æ2. Skolklass från Västra skolan årskurs 2a på museibesök.,Skolklass hjälper till att bära fram regelvirke.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

600 x 566

COURTESY

Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden