Skenäs år °8
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Sörmlands museum

Lavyr i Uppsala universitetsbibliotek Bild publicerad i Sörmlandsbygden Â5 sidan 41.,År °8 gjorde en "konstmålare" Peter Nymansson denna utsikt över Skenäs från Näsberget. Gården endast skymtar i bildens mitt.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

600 x 395

COURTESY

Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden