STATENS VETERINÄRBAKTERIOLOGISKA ANSTALT
by Asplund, Gunnar

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Arkitektur- och designcentrum

Stennäs

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

1200 x 555

COURTESY

Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

Sweden