Red. Jan Lutos?awski
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Od Â5 podtyt.: niezale?ne pismo demokratyczne,od Â5 wydaw.: "Czytelnik",od Â6 : Gazeta Sportowa : bezp?atny tygodniowy dodatek "Gazety Lubelskiej",wspó?wyd. dod.: Â5 "Polska na Morzu", "Szko?a i Wychowanie", "Kultura i Sztuka"

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

136 x 200

COURTESY

Federacja Bibliotek Cyfrowych

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

Poland