Vishäfte, sidorna [3-6] saknas, innehåller: 1. Mikaeli-visa 2. Stämpel på 3. I en skog på berget Ida. Ur sköna Helena 4. Sångvalsen 5. Hon är den enda jag har kär,Hc.03,Ijqh,4 sidor, opag,gå
by Malmö Tryckeriaktiebolaget Framtiden

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Malmö museer

Vishäfte, innehåller: 1. Malmö nya hamn och dess invigning 2. Ny bevärings-visa 3. Tjo hva' de viftar! 4. Hundukasen 5. Polkan,ark,Hc.03,Ijqh,8 sidor, opag.,gåva,Skannat material / Malmö Museer

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

411 x 600

COURTESY

Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

Sweden