Gooi en Vecht Historisch
Description not available

Contact Information

EMAIL

Gooi-en-Vecht-Historisch@slidart.com

WEB

ADDRESS

Nonnenstraat 5, 5301 BE Zaltbommel, Netherlands

Gallery Timings
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Collection

Wandelkaart van Hilversum met op achterzijde alfabetische lijst van straten en wegen en van belangrijke gebouwen

unknown

Kaart van Hilversum met aanduiding van hoogtepunten, huizen, wegen, geprojecteerde wegen en rioolbuizen

unknown

Kaart van Mijnden, Oud-Loosdrecht, Nieuw-Loosdrecht en 's-Graveland; met namen van topografische elementen en bebouwing (onder meer polders, buitenplaatsen, kastelen en eigenaren van percelen); met opdracht aan de ambachtsheer van Mijnden en Oud- en

unknown

Detail militaire kaart omgeving Karnemelksloot

unknown

Schets van de heide tussen Hilversum en Laren bij de Oude postweg en Eemnesserweg met de wegenloop, kadastrale nummers, de bomen en een kampje

unknown

Kaart met wegen en benamingen van de wegen met de locatie van de opgegraven haardsteden bij de zuid-oost grens van Hilversum in de periode van januari tot mei ¹3

unknown

Schetskaart van Nederland, Vorming en gesteldheid van den Nederlandsche Bodem, uit Album der Natuur

unknown

Plattegrond van de begraafplaats met rij en kavelnummers, gedrukt

unknown

Plattegrond van Hilversum, met aanduiding van enkele gebouwen en de namen van de belangrijkste wegen, met in potlood nummers en namen van wegen toegevoegd

unknown

Kaart van de grens met 's-Graveland, behorend bij artikel 13 van het proces-verbaal van grensbepaling

unknown

Schetsontwerp van een plattegrond van een tuinstad in het Gooi: Bijlage XIII b bij het rapport

unknown

Situatietekening van de Zuidersluis en omgeving te 's Graveland

unknown

Plattegrond van Muiden en nabije omgeving

unknown

Getekende kaart van Bussum

unknown

Kaart van de vestingwerken van Naarden (P. Mortier)

unknown

Kaart met de verkaveling van het Naardermeer als onderdeel van het plan tot droogmaking

unknown

Kaart van de vestingwerken van Naarden (P. Mortier)

unknown

Schematische kaart van de omgeving van Naarden met daarop aangegeven de diverse verdedigingswerken

unknown

Militaire kaart van de Provincie Holland (vestingen, forten en posten) bijeengebracht door de landmeter Ketelaar

unknown

Blad van de Militaire kaart van de Provincie Holland (vestingen, forten en posten) bijeengebracht door de landmeter Ketelaar

unknown