Nationaal Archief
Description not available. Needs to be updated.

Contact Information

EMAIL

Nationaal-Archief@slidart.com

WEB

ADDRESS

null

Gallery Timings
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Collection

Genodigden feliciteren fabrieksdirecteuren Jan van Abbe (midden met corsage), Albert van Abbe (middenlinks, slechts hoofd zichtbaar) en een vrouw (vermoedelijk echtgenote van Jan of Albert)

unknown

Nazareth. Nieuwsgierige kinderen zijn op de muur rond het voorplein van de Grieks-orthodoxe kerk van de Anunciatie geklommen op paasmorgen. Rechts verkopers van zoetwaren

unknown

Brief van de hoge regering van Brazilië, W. van Schonenborch, aan koopman Adam van Manderen en aan Hendrick Jansen Puijnbroeck, schipper van het schip Westfrieslant, bij Paraiba.

unknown

Verzoekschrift van ingezetenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX om continuatie van Johan Maurits van Nassau als gouverneur-generaal, met handtekeningen.

unknown

Overzicht van de regeringstafel, van boven gezien; in het middem premier van Agt, rechts van hem viceminister-president en minister van Binnenlandse Zaken, Hans Wiegel

unknown

Aankomst bij de ingang van het Ministerie van Economisch Zaken; tweede van rechts premier Den Uyl , links minister Boersma en tweede van links Van Boven (voorzitter NCW)

unknown

Koningin Juliana ondertekent de akte van erkenning van de Republiek Suriname op Huis ten Bosch ; links minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel en rechts premier Van Agt

unknown

Wim van Hanegem verschijnt voor de Commissie van Beroep van de KNVB te Utrecht. Links voorzitter van Feyenoord Couwenberg feliciteert Van Hanegem , nummer 35 Couwenberg

unknown

Verklaring van Pieter Pietersz. van Nuijts, in dienst geweest bij Huijbrecht Brest in Rio Grande als factor van het kappen van hout en gevangene geweest van de Portugezen.

unknown

Kaart van een gedeelte van het Goereese Zeegat, en een gedeelte van de rivier Flakkee, met aanwijzingen van dieptes. Gemaakt in opdracht van inspecteur-generaal C. Brunings.

unknown

Wandkaart van Rijnland, gedrukt op last van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De oppervlakte van de polders, het zomerpeil en de wijze van bewerking is op de kaart aangegeven.

unknown

Generale carga van de lading van de schepen d'Eendracht (van Amsterdam), de Trouwe (uit Zeeland), d'Eendracht (van Enkhuizen), Deventer, Utrecht en 't Huijs van Breda.

unknown

Extract-resolutie van de raden van justitie van Brazilië voor de vergadering van de Heren XIX, betreffende de jurisdictie inzake vergrijpen van militairen tegen burgers.

unknown

Brief (kopie) van de politieke raden D. van Waerdenburgh, S. Carpentier, Pieter van der Hagen, Johannis van Walbeeck en Marten Tijssen, aan de vergadering van de Heren XIX.

unknown

Van Houten expeditie terugkeer in Amsterdam. Burgemeester d'Ailly van Amsterdam ontvangt een fles wijn uit handen van Lou van Gasteren, producer van een film over de Van Houten expeditie. Achter de gebogen figuur van Van Gasteren staat Mr. Mijksen

unknown

Brief van J. van Rasenberg, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met duplicaat, ten geleide van wisselbrieven van Pedro Lopes Veera ten laste van Coenraet van Heusden, koopman te Amsterdam, verzonden met het schip den Groote Chris

unknown

Presentatie van het boek "Moord op de informateur" van Charl Schwietert in aanwezigheid van Van Agt (CDA), Ed Nijpels (VVD) en Ed van Thijn (PvdA); v.l.n.r.: Schwietert, Van Agt, Nijpels en Van Thijn

unknown

Op de voorgrond van links naar rechts Prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en de heer Van der Harst (burgemeester van Ooltgensplaat) ter gelegenheid van de viering van het 500-jarig bestaan van St. Adolfsland

unknown

Van links naar rechts minister Van Thijn (PvdA, minister van binnenlandse zaken), minister Gardeniers-Berendsen (CDA, minister van volksgezondheid en milieuhygiène), mevrouw Vos-van Gortel (VVD, burgemeester van Utrecht) en Wim Polak (PvdA, burgem

unknown

  1. Kaart van het Oostelykste gedeelte van Ceram
  2. Kaart van het Westelykste gedeelte van Ceram
  3. Kaart van het West Eynde van Bouro
  4. Kaart van de Pagger op het Eyland Bouro

unknown